Xtra Digital Logo

Nieuwe website SWAB

13/04/2019     Development / Design

Nieuwe website SWAB

De nieuwe ontwikkelde website swab.nl bindt de strijd aan tegen het coronavirus. Specialisten, Huisartsen en verplegend personeel worden op de hoogte gehouden door de laatste ontwikkelingen. Het CIb (RIVM) in samenwerking met SWAB hebben een voorlopig document met medicamenteuze behandelopties samengesteld, om de strijd zo goed mogelijk aan te kunnen gaan tegen het coronavirus.

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik. 

 De doelstellingen van de Stichting zijn:

De resistentie van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen door een doelmatig antibioticagebruik te beheersen en zo mogelijk terug te dringen, en daardoor bij te dragen aan de verantwoorde zorg van patiënten.

En verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 Het bestuur bestaat uit:

  •  Dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog  (NIV), voorzitter
  •  Dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog  (NVZA), penningmeester
  •  Prof. dr. B.N.M. Sinha, arts-microbioloog  (NVMM), secretaris.

VORIG ITEM   /   VOLGENDE ITEM