Xtra Digital Logo

DIGITAAL RECLAMEBUREAU

We have a name and a hall of fame!

PRIVACY VERKLARING Xtra Digital Agency

Xtra Digital Agency gevestigd en kantoorhoudende te Breda (4811CA) aan de Ceresstraat 13, hierna te noemen “Xtra Digital Agency” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Xtra Digital Agency verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Xtra Digital Agency u over de manier waarop Xtra Digital Agency uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Xtra Digital Agency worden aangeboden op www.xtradigital.com.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Xtra Digital Agency gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Xtra Digital Agency past wat u op www.xtradigital.com ziet aan op uw interesses. Xtra Digital Agency gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Xtra Digital Agency verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.xtradigital.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Xtra Digital Agency gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Xtra Digital Agency.

3. Uw account
In uw account op www.xtradigital.com slaat Xtra Digital Agency onder andere de volgende informatie op: uw naam, telefoonnummer & e-mailadres.4. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Xtra Digital Agency heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Xtra Digital Agency samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Xtra Digital Agency meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via agency@xtradigital.com.

5. Verbetering van diensten Xtra Digital Agency
Xtra Digital Agency kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Xtra Digital Agency uitvoeren, geeft Xtra Digital Agency uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

6. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Xtra Digital Agency deze gegevens net zoals die van andere klanten van Xtra Digital Agency.7. Social media
Op sommige plekken op www.xtradigital.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Xtra Digital Agency krijgt geen toegang tot uw social media-account.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

Xtra Digital Agency geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Xtra Digital Agency voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Xtra Digital Agency een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Xtra Digital Agency op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 


Artikel 3 Beveiliging van gegevens 

Xtra Digital Agency maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Xtra Digital Agency ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar agency@xtradigital.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Xtra Digital Agency tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.xtradigital.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Xtra Digital Agency

Xtra Digital Agency heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Xtra Digital Agency verwerkt ten behoeve van www.xtradigital.com. Xtra Digital Agency accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Xtra Digital Agency bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.xtradigital.com, tenzij Xtra Digital Agency op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Xtra Digital Agency behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.xtradigital.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.xtradigital.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.xtradigital.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.